Onyx (Swe) - Karon (1982)     

    Onyx - Karon (1982) 4.5000 5 4